Ponovljeni natječaj za prodaju nekretnine – čkbr. 319/10 k.o. Bisag

Budući da na natječaj raspisan 01.06.2023. godine nije pristigla ni jedna ponuda, načelnik Općine Breznica ponovno raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Breznica:

  • čestica kat. br. 319/10 k.o. Bisag, livada u Bisagu, upisana u z.k. ul. br. 1382, površine 4.316 m2.

Više informacija možete pronaći u tekstu natječaja.