Odluka o uvođenju mjere obveznog testiranja

Objavljujemo Odluku stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova.

Odluka o mjerama prilikom prijema pacijenata

Objavljujemo Odluku stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni provoditi prilikom prijema pacijenata.