Odluka o mjerama prilikom prijema pacijenata

Objavljujemo Odluku stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni provoditi prilikom prijema pacijenata.