Konstituirajuće sjednice mjesnih odbora

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 54. Statuta Općine Breznica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 20/21), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Breznica saziva konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora Općine Breznica.

Konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora održati će se u prostorijama Društvenog doma u Bisagu kako slijedi:

  1. Mjesni odbor Breznica vanjska – u četvrtak 17.06.2021. godine u 18:00 sati,
  2. Mjesni odbor Breznica unutarnja – u četvrtak 17.06.2021. godine u 19:00 sati,
  3. Mjesni odbor Jarek Bisaški i Jales Breznički – u četvrtak 17.06.2021. godine u 20:00 sati,
  4. Mjesni odbor Mirkovec Breznički i Podvorec – u petak 18.06.2021. godine u 18:00 sati,
  5. Mjesni odbor Bisag, Borenec, Čret Bisaški i Tkalec – u petak 18.06.2021. godine u 19:00 sati,
  6. Mjesni odbor Drašković – u petak 18.06.2021. godine u 20:00 sati.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora – konačni rezultati

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Breznica objavljuje konačne rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Breznica.

Objavljeno 20.05.2021. u 12:10.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora – rezultati

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Breznica objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Breznica.

Objavljeno 17.05.2021. u 13:00.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora – kandidacijske liste

Na temelju članka 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 89/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 19. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Breznica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/21), Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora objavljuje pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora:

Pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova mjesnih odbora Općine Breznica objavljene su na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Breznica 30. travnja 2021. godine u 14:30 sati.

Sukladno članku 129. Zakona o lokalnim izborima i članku 35. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Breznica od trenutka objave na web stranici i oglasnoj ploči Općine Breznica teku rokovi za podnošenje prigovora.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Odlukom o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Breznica (Klasa: 013-03/21-01/02, Urbroj: 2186/023-01-21-3 od 22.03.2021. godine) raspisani su izbori za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Breznica.

Izbori će se održati istovremeno s lokalnim izborima u nedjelju, 16. svibnja 2021. godine.

Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Breznica objavljuje obvezatne upute i obrasce za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Breznica: