Natječaj za financiranje programa i projekata udruga u 2023. godini

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o udrugama (”Narodne novine” broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (”Narodne novine” broj 26/15 i 37/21), članka 46. Statuta Općine Breznica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 20/21) i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Breznica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 46/20 i 21/22), načelnik Općine Breznica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro
koje provode udruge na području Općine Breznica u 2023. godini

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 17. svibnja 2023. godine.

Projekt izgradnje područnog vrtića u Breznici

Općina Breznica potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti i obrazovanja za projekt izgradnje područnog dječjeg vrtića u Breznici. Iz EU fondova kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost za projekt su osigurana bespovratna sredstva u iznosu 726.259,20 EUR ili 5.471.999,94 kuna, a ostatak investicije financirat će iz općinskog proračuna Općine Breznica. Projektni partner kod prijave projekta bila je Općina Breznički Hum.

Općina Breznica planira u roku od dvije godine u naselju Breznica izgraditi područni vrtić s kuhinjom, čime će se povećati vrtićki kapaciteti za djecu rane i predškolske dobi koja sada nemaju mjesta u vrtiću. U dva nova jaslička i dva vrtićka dnevna boravka moći će se upisati 64-ero djece s područja Općine Breznica i Općine Breznički Hum.

Izgradnjom novog vrtića stvaraju se uvjeti za ostanak mladih u Općini, koji će tu graditi svoj život, stvarati obitelji i doseljavati u našu Općinu, a otvorit će se i nova radna mjesta. Također, stvaraju se jednake mogućnosti za svu djecu i njihovo uključivanje u sustav odgoja i obrazovanja od najranije dobi te povećava obuhvat djece koja sudjeluju u programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, stvarajući djeci uvjete za bolji rast i razvoj u sigurnoj okolini.

Financira Europska unija - NextGenerationEU

Projekt biciklističke infrastrukture

Načelnik Općine Breznica Stjepan Krobot prošli je tjedan potpisao Ugovor o dodijelili bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova namijenjen projektiranju biciklističke infrastrukture. Riječ je o ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt biciklističke infrastrukture na području Općine Breznica koji se financira iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Ukupna vrijednost projekta iznosi 328.701,00 eura, a Općini Breznica odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 295.502,00 eura.

Projekt “Biciklistička infrastruktura na području Općine Breznica” uključuje projektiranje biciklističke infrastrukture u dužini od 31 km kojom će se stvoriti biciklistička povezanost Općine i susjednih naselja, a nakon projektiranja od 2023. do 2030. godine slijedi i izgradnja u skladu s mogućnostima financiranja uz pomoć bespovratnih potpora iz EU fondova. Planirana mreža biciklističke infrastrukture ovim projektom nastavlja se uz glavnu prometnicu na postojeću infrastrukturu te spaja sve točke Općine na kojima se odvija najveći promet. Trasa biciklističke infrastrukture na području Općine Breznica planira se izgraditi po fazama, a faze izgradnje biciklističke infrastrukture izvest će se prema definiranim dionicama trase. Biciklistička infrastruktura će biti podijeljena na 12 dionica koje će zajedno činiti povezanu cjelinu s već postojećom biciklističkom infrastrukturom te će doprinijeti zelenoj tranziciji smanjenjem zagađenja zraka, zdravijem životu stanovnika kao i povećanju broja biciklista, smanjenju broja motornih vozila, a samim time i povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Projektiranjem i izgradnjom prometne infrastrukture odgovara se na planove i ciljeve Europskog zelenog plana koji predviđa razvoj održivog prometa koji korisnicima stavlja na raspolaganje cjenovno pristupačnije, dostupnije, zdravije i čišće alternative trenutačnim navikama u pogledu mobilnosti. Razvoj biciklističke infrastrukture na području Općina Breznica povećat će sigurnost prometa na cestama, podići turističku ponudu na višu razinu, ali i utjecati na povećanje kvalitete života mještana Breznice te stvoriti uvjete za razvoj turizma i ostanak mladih.

Financira Europska unija - NextGenerationEU