Obavijest o promjeni u rasporedu odvoza otpada

Koncesionar Eko Flor Plus d.o.o. obavještava korisnike o promjeni u rasporedu odvoza otpada. Zbog neradnog dana – blagdana Svetog Stjepana, umjesto u utorak 26. prosinca miješani komunalni otpad će se sakupljati i odvoziti u subotu 30. prosinca 2023. godine.