Obavijest uzgajivačima svinja

Središnji savez udruga uzgajivača svinja obavještava uzgajivače svinja da je 10. listopada 2023. godine Ministarstvo poljoprivrede izdalo Naredbu o mjerama kontrole za suzbijanje svinjske kuge (“Narodne novine” broj 117/2023).

Sukladno Naredbi subjekti na cijelom području RH dužni su u objektima u kojima uzgajaju svinje svrstanim u kategoriju 0, 1 ili 2 unaprijediti mjere biosigurnosti te se potom obratiti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji radi ponovne kategorizacije u kategoriju 3 ili 4. Kategorizaciju plaća subjekt.

Iz objekata kategorije 0, 1 ili 2 zabranjeno je premještanje svinja, osim izravno u klaonicu, a klanje svinja za osobnu potrošnju na gospodarstvu dozvoljeno je tek po odobrenju ovlaštenog veterinara nakon kliničkog pregleda svinja. Ukoliko ne unaprijede objekt u kategoriju 3 ili 4, subjekti su dužni temeljem Naredbe uputiti svinje na klanje u odobreni objekt ili ih zaklati za osobne potrebe do 30. studenog 2023. godine.