Sjednica Općinskog vijeća 13.09.2023.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Breznica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 20/21) Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednicu Općinskog vijeća Općine Breznica.