Projekt “Zaposli – Osnaži – Pomozi”

Općina Breznica partner je u projektu “Zaposli – Osnaži – Pomozi” kojeg provodi Društvo Crvenog križa Varaždinske županije.

Naziv projekta: Zaposli – Osnaži – Pomozi (ZOP)

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali.

Provoditelj projekta: Hrvatski Crveni križ – Društvo Crvenog križa Varaždinske županije.

Partneri na projektu su: HZZ Regionalni ured Varaždin, Centrar za socijalnu skrb Varaždin, Općina Gornji Kneginec, Općina Visoko, Grad Novi Marof, Grad Varaždinske Toplice, Općina Klenovnik, Grad Ivanec, Općina Maruševec, Općina Sračinec, Općina Breznički Hum i Općina Breznica.

Projekt se provodi na području Varaždinske županije.

Opći cilj Poziva: Omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti.

Specifični cilj Poziva: Osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Cilj projekta “ZAPOSLI – OSNAŽI – POMOZI, ZOP”: Zaposliti na rok od 6 mjeseci 30 pripadnica ranjivih skupina prijavljenih na HZZ s najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje će pružati potporu i pomoć u svakodnevnim aktivnostima za 180 krajnjih korisnika što će podići njihovu konkurentnost na tržištu rada, pridonijeti smanjenju njihove nezaposlenosti a time i rizika od siromaštva, te ujedno utjecati na njihovu veću socijalnu uključenost te povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Sažetak: Poziv “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III” (UP.02.1.1.16) predstavlja nastavak financiranja aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i nenadomjestivima u lokalnim zajednicama. Društvo crvenog križa Varaždinske županije planira zaposliti ukupno 30 žena na rok od šest mjeseci.

Prepoznato je kako ovakav Poziv izravno pridonosi višestrukim ciljevima ESF-a: zapošljavanju pripadnica ciljane skupine nezaposlenih žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i nemoćnih osoba. Ova operacija ima za cilj uključivanje teže zapošljivih / ranjivih skupina žena na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima. Žene svojim radom doprinose boljitku lokalnih zajednica, a istovremeno se krajnjim korisnicima – starijim i/ili nemoćnim osobama omogućava njima nemjerljiv osjećaj brige i skrbi.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije.

Ciljana skupina Poziva: Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici.

Od provedbe aktivnosti projekta također direktnu korist imaju starije i nemoćne osobe. Njima se kroz rad žena zaposlenih na projektu svakodnevno podiže kvaliteta života kroz primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u njihovim domovima, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…).

Kroz projektne aktivnosti, na mjesečnoj bazi, nabavljati će se i sredstva za čišćenje i održavanje osnovne higijene, koja će biti djeljena krajnjim korisnicima uključenima u projekt u obliku paketa sa ciljem osiguravanja mogućnosti za skrb o njima i njihovim svakodnevnim potrebama od strane pripadnica ciljanih i ranjivih skupina koje će biti zaposlene na projektu.

Predviđeni broj zaposlenih žena pripadnica ciljanih skupina i krajnjih korisnika po gradovima i općinama:

Područje grada Ivanca: 2 gerontodomaćice i 12 krajnja korisnika
Područje grada Novi Marof: 7 gerontodomaćica i 42 krajnjih korisnika
Općina Kneginec Gornji: 2 gerontodomaćice i 12 krajnja korisnika
Područje grada Varaždinske Toplice: 2 gerontodomaćica i 12 krajnjih korisnika
Općina Visoko: 3 gerontodomaćice i 18 krajnjih korisnika
Općina Breznički Hum: 3 gerontodomaćice i 18 krajnja korisnika
Općina Breznica: 3 gerontodomaćice i 18 krajnjih korisnika
Općina Sračinec: 5 gerontodomaćica i 30 krajnjih korisnika
Općina Maruševec: 1 gerontodomaćice i 6 krajnjih korisnika
Općina Klenovnik: 2 gerontodomaćica i 12 krajnjih korisnika

Osnovno prijevozno sredstvo koje će gerontodomaćice koristiti biti će bicikli kupljeni u sklopu projekta “Zaposli – Educiraj – Pomozi, ZEP” Zaželi – program zapošljavanja žena – faza 1, dok će za razvedenija područja neke od njih koristiti privatni automobil u službene svrhe.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.483.200,00 kuna.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF).

Razdoblje provedbe projekta: Projekt će se provoditi od 07.11.2022. do 07.07.2023.

Predviđeno vrijeme za zapošljavanje pripadnica ciljane i ranjivih skupina: Od 01.01.2023. – 30.06.2023. god.