Sjednica Općinskog vijeća 02.09.2021. godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Breznica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 20/21) Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednicu Općinskog vijeća Općine Breznica.