Prva tri mjeseca provedbe projekta „ZAŽELI – Za zajednicu“

Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof započelo je 11. siječnja 2021. s provedbom projekta „ZAŽELI – Za zajednicu“ s ciljem zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Projekt se provodi na području grada Novi Marof, Općine Ljubešćica i Općine Breznica, koji su zajedno s HZZ Područnim uredom Varaždin i Centrom za socijalnu skrb Novi Marof partneri u projektu.

Vrijeme trajanja projekta je 14 mjeseci, od kojih je 12 predviđeno za provedbu projekta na terenu, stoga se od trenutka potpisivanja ugovora krenulo s planiranim aktivnostima:

 • izrađeni su promotivni materijali i podstranica projekta;
 • putem javnog natječaja u suradnji s HZZ Područnim uredom Varaždin i Ispostavom Novi Marof izvršen je izbor i zapošljavanje 7 žena, radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, potpisani su ugovori o radu te održan sastanak u svrhu davanja uputa i pripreme za rad;
 • u suradnji s CZSS Novi Marof i jedinicama lokalne samouprave partnerima projekta (Grad Novi Marof, Općina Ljubešćica, Općina Breznica), udrugama umirovljenika, patronažnim sestrama i liječnicima obiteljske medicine izvršena je identifikacija i odabir krajnjih korisnika projekta, ukupno 42 osobe iz kategorije osoba starijih od 65 godina ili osoba u nepovoljnom položaju. Konačnom odabiru krajnjih korisnika prethodila je individualna posjeta svakom potencijalnom krajnjem korisniku od strane djelatnika GDCK Novi Marof kako bi ih se informiralo o projektu, uslugama, utvrdilo status krajnjeg korisnika te uz pisani pristanak za sudjelovanje u projektu dogovorila potrebna vrsta i dinamika usluga;
 • izvršena i ugovorena nabava mjesečnih paketa higijene i kućanskih potrepština , koji se mjesečno dostavljaju krajnjim korisnicima projekta, a sastoje se od proizvoda za osobnu higijenu korisnika i kućnih potrepština za održavanje higijene stambenog prostora.

Dana 15. veljače 2021. zaposlene žene počele su s obilaskom krajnjih korisnika i pružanjem dogovorenih usluga, ali najvažnije započele su proces uspostavljanja međusobnog povjerenja , glavnog preduvjeta za uspjeh njihova rada u pružanju potrebne pomoći korisnicima. Broj korisnika, vrsta i dinamika pružanja usluga su promjenjivi. Riječ je o najzahtjevnijem elementu projekta, čija se dinamika mijenja na dnevnoj bazi s obzirom da se radi o osobama prosječne dobi 77+, većina ih živi sama, teže su pokretne i bolesne, a u situaciji epidemije koronavirusa kada svaki kontakt donosi pojačani rizik od bolesti, njihov osjećaj izoliranosti, usamljenosti i socijalne isključenosti raste, stoga je potreba za ovakvim oblikom izvaninstitucionalne skrbi sve veća.

U prvom tromjesečju provedbe projekta i unatoč epidemiji koronavirusa, uz poštivanje epidemioloških mjera i bez evidentiranih incidenata u smislu zaraze koronavirusa djelatnika ili korisnika, zaključno do 30. travnja 2021. pruženo je 1530 usluga i prijeđeno 3597 kilometara. Pružene usluge obuhvaćaju sljedeće:

 • posjeta, razgovor i druženje ( psihosocijalna podrška),
 • šetnja korisnika,
 • nabava namirnica i ostalih kućnih potrepština,
 • nabava lijekova,
 • održavanje higijene stambenog prostora,
 • donošenje drva za ogrjev, cijepanje i slaganje drva,
 • pomoć u pripremi obroka,
 • pomoć u održavanju osobne higijene,
 • pomoć u održavanju okućnice, radovi u vrtu,
 • plaćanje računa,
 • posredovanje u ostvarivanju prva (CZSS, HZMO, HZZ),
 • isporuka mjesečnih paketa higijene i kućanskih potrepština.

U svibnju 2021. započeo je program osposobljavanja 7 žena zaposlenih na projektu „ZAŽELI – Za zajednicu“ za poslove gerontodomaćice ugovoren s POU Varaždin, po završetku kojeg zaposlene žene stječu zanimanje gerontodomaćice koje se upisuje u e- radnu knjižicu. U lipnju 2021. planira se održavanje uvodne konferencije projekta koja zbog epidemioloških mjera nije mogla biti održana.

Više informacija o projektu saznajte na www.gdck-novi-marof.hr ili se obratite GDCK-u Novi Marof na e-mail: crveni.kriz-novi.marof@vz.t-com.hr, telefon broj 042 611 401 ili u uredu na adresi Kralja Tomislava 16 u Novom Marofu.