3. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine

Na sjednici Općinskog vijeća 15.05.2020. godine donijeta je Odluka o donošenju 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznica. Ovom Odlukom završen je postupak izmjena i dopuna prostornog plana. Novi važeći Prostorni plan Općine Breznica može se pronaći na stranicama Općine.