Obavijest o obustavljanju neposrednog rada sa strankama

U okviru radnog vremena službenika i namještenika Općine Breznica do daljnjega se obustavlja neposredni rad sa strankama zbog pojave koronavirusa COVID-19.

U redovno vrijeme od 08:00-14:00 sati radi se isključivo putem telefona ili e-maila.

Brojevi telefona:
Jedinstveni upravni odjel: 042/616-370
Načelnik Stjepan Krobot: 098/451-145
Pročelnik Stjepan Šafran: 098/982-7743
e-mail: opcina.breznica@vz.htnet.hr