Modernizacija nerazvrstanih cesta na području Općine tokom 2021. godine

Općina Breznica objavljuje Pozive za dostavu ponuda za modernizaciju nerazvrstanih cesta na području Općine Breznica tokom 2021. godine.

Modernizaciju nerazvrstanih cesta sufinancira Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice.

Pozivi objavljeni 19.03.2021. godine.
Rok za dostavu ponuda 29.03.2021. godine.

Modernizacija NC Mirkovec – Sv. Duh
Modernizacija NC Gornji Borenec – Lovački dom
Modernizacija NC Jales Breznički

Zimska služba tijekom zimskog perioda 2020/2021. i 2021/2022. godine

Općina Breznica objavljuje Poziv za dostavu ponuda za obavljanje zimske službe na nerazvrstanim cestama na području Općine Breznica u zimskom periodu 2020/2021. i 2021/2022. godine.

Poziv objavljen: 11.11.2020.
Rok za dostavu ponuda: 26.11.2020.