Lokalni izbori 2021. – kandidacijske liste i kandidature

U skladu s člankom 26. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Breznica objavljuje pravovaljane kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Općinskog vijeća Općine Breznica.

U skladu s člankom 26. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima Općinsko izborno povjerenstvo Općine Breznica objavljuje pravovaljane kandidature i zbirnu listu za izbor općinskog načelnika.

Pravovaljane kandidacijske liste i zbirna lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Breznica te pravovaljane kandidature i zbirna lista za izbor općinskog načelnika objavljene su na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Breznica 30. travnja 2021. godine u 12:00 sati.

Sukladno članku 129. Zakona o lokalnim izborima od trenutka objave na web stranici i oglasnoj ploči Općine Breznica teku rokovi za podnošenje prigovora.

Lokalni izbori 2021.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici 14.04.2021. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za Općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike.

Izbori će se održati u nedjelju, 16. svibnja 2021. godine.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Odlukom o raspisivanju izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Breznica (Klasa: 013-03/21-01/02, Urbroj: 2186/023-01-21-3 od 22.03.2021. godine) raspisani su izbori za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Breznica.

Izbori će se održati istovremeno s lokalnim izborima u nedjelju, 16. svibnja 2021. godine.

Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Breznica objavljuje obvezatne upute i obrasce za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Breznica:

Obavijesti u vezi predstojećih izbora za Sabor

Objavljujemo objavu Ministarstva uprave u vezi izbora za zastupnike u Hrvatski sabor koji će se održati u nedjelju 05. srpnja 2020. Također objavljujemo i obavijest u vezi podnošenja zahtjeva za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača,  za privremeni upis izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju ili aktivnu registraciju. Rok za podnošenje zahtjeva za ove radnje istječe u srijedu 24. lipnja.