Sjednica Općinskog vijeća 22.02.2019. godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Breznica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 15/2018.) Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednicu Općinskog vijeća Općine Breznica.

Sjednica će se održati u petak, 22.02.2019. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Breznica u Bisagu.

Predbilježbe za upis djeteta u Dječji vrtić PČELICA Bisag

Dječji Vrtić Pčelica Bisag započinje s predbilježbama za upis djeteta u Dječji vrtić. Ovdje možete preuzeti Obrazac predbilježbe za upis, kao i Odluku o cijeni, mjerilima upisa i financiranju programa Dječjeg vrtića Pčelica Bisag.

Obrazac predbilježbe za upis može se dobiti i u uredu Općine Breznica. Popunjeni obrazac s traženim prilozima možete poslati elektroničkim putem na e-mail adresu Općine Breznica opcina.breznica@vz.htnet.hr, poštom na adresu Općine Breznica, Bisag 23, 42226 Bisag, ili predati osobno svaki radni dan u uredu Općine Breznica.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske – javni uvid

Temeljem članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 28/2018) Općina Breznica provodi postupak donošenja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Breznica.

Po stavku 5. istog članka Općina Breznica provodi javni uvid i savjetovanje o Prijedlogu Programa u trajanju od 04.02.2019. do 19.02.2019. godine. Prijedlog Programa, prilozi i Obrazac sudjelovanja u savjetovanju mogu se preuzeti ovdje, a mogu se dobiti na uvid i u uredu Općine.

Zainteresirane stranke svoje primjedbe i prijedloge mogu dati slanjem Obrasca sudjelovanja u internetskom savjetovanju elektroničkom poštom na adresu opcina.breznica@vz.htnet.hr ili Obrazac predati u uredu Općine zaključno do završetka javnog uvida.

Sjednica Općinskog vijeća 30.01.2019. godine

Na temelju članka 33. Statuta Općine Breznica (“Službeni vjesnik Varaždinske županije” broj 15/2018.) Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednicu Općinskog vijeća Općine Breznica.

Sjednica će se održati u srijedu, 30.01.2019. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Breznica u Bisagu.