Poziv na edukaciju o unapređenju peradarske proizvodnje

Varaždinska županija u suradnji s Agronomskim fakultetom i Hrvatskim veterinarskim institutom poziva sve zainteresirane u petak 14.02.2020. u 10:00 sati u prostorije Varaždinske županije, Franjevački trg 7 (Skupštinska dvorana) na predavanje / edukaciju o unapređenju peradarske proizvodnje.

S ciljem unapređenja peradarske proizvodnje i podizanja konkurentnosti OPG-ova koji se bave uzgojem peradi, Varaždinska županija pokrenula je projekt pod nazivom “Edukacijom, novim tehnologijama i organizacijom do konkurentne peradarske proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Varaždinskoj županiji” koji će tijekom 2020. godine provoditi stručnjaci Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog veterinarskog instituta.

Projekt će započeti održavanjem informativne radionice gdje će zainteresirani imati priliku informirati se o sadržaju projekta i načinu na koji se mogu uključiti u njegovu provedbu. Kako bi se stekao uvid u trenutno stanje peradarske proizvodnje na području Županije, pozivaju se zainteresirani uzgajivači peradi da ispune i anketni upitnik  koji mogu dostaviti na dan edukacije ili poslati elektroničkom poštom na tanja.banfic@vzz.hr.

Zbog ograničenog broja mjesta Varaždinska županija moli da svoj dolazak potvrdite na tel. 042 / 390 524.

Unapređenje peradarske proizvodnje – anketni upitnik (.doc)

Općina dobila sredstva Ministarstva za demografiju za rad vrtića

Općina se prošle godine javila na Javni poziv za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Općina je sada primila i Odluku Ministarstva kojom se Općini dodjeljuje 264.000,00 kn za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u Dječjem vrtiću Pčelica Bisag.

Dobivena sredstva pokriti će dio troškova plaća djelatnika i prehrane djece, a pomoći će i u daljnjem razvoju predškolske djelatnosti na području Općine. Općina Breznica tako pokreće projekt uređenja do sada neuređene slobodne prostorije u zgradi vrtića, s ciljem stvaranja još jedne odgojne skupine i povećanja broja djece u vrtiću.

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida

Općina Breznica u suradnji s tvrtkom DMD Naturalis d.o.o. iz Zagreba organizira dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida.  Dopunska izobrazba će se održati u petak, 14.02.2020. u društvenom domu u Bisagu s početkom u 17:00 sati.

Cijena dodatne izobrazbe je 150,00 kuna, što uključuje izobrazbu, polaganje ispita i izradu nove iskaznice. Korisnici mogu plaćanje izvršiti na samoj izobrazbi.

Dopunsku izobrazbu mogu pohađati polaznici koji imaju odslušanih 15 sati redovite nastave iz osnovne izobrazbe te položen ispit iz osnovne izobrazbe. Na izobrazbu je potrebno donijeti presliku svjedodžbe o prethodno završenom obrazovanju i presliku osobne iskaznice.

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (“Narodne novine” broj 14/14 i 115/18) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (“Narodne novine” broj 142/12) svi korisnici moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe kako bi mogli nastaviti koristiti pesticide.

Budući da je osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida u Općini Breznica provedena prije 5 godina, Općina Breznica organizira dopunsku izobrazbu za korisnike pesticida s područja Općine. Napominjemo da će korisnicima koji neće izvršiti dopunsku izobrazbu iskaznice koje sada koriste za kupovinu pesticida prestati vrijediti istekom 5 godina od pohađanja osnovne izobrazbe.

Za dodatne informacije možete se obratiti tvrtki DMD Naturalis d.o.o. na broj telefona 01/375-8225, mobitela 091/220-0011 ili e-mail info@dmdnaturalis.hr.

 

Javna rasprava o Prijedlogu 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana

U skladu s člankom 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.) i aktom načelnika Općine Breznica Klasa: 350-02/17-01/01, Urbroj: 2186/023-03-19-129 od 12.12.2019. godine, Nositelj izrade prostornog plana Jedinstveni upravni odjel Općine Breznica objavljuje

Javnu raspravu o Prijedlogu
3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznica

 1. Javna rasprava trajat će od 20.01.2020. godine do 29.01.2020. godine.
 2. Javni uvid u Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznica (u daljnjem tekstu: Prijedlog 3. Izmjena i dopuna PPUO) moći će se obaviti za trajanja javne rasprave:
  – svakog radnog dana na oglasnoj ploči u prostorijama Općine Breznica, Bisag 23, od 8,00 do 14,00 sati,
  – na mrežnim stranicama Općine na adresi www.breznica.hr.
 3. Javno izlaganje Prijedloga 3. Izmjena i dopuna PPUO-a održat će se 21.01.2020. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Breznica u Bisagu 23.
  Uvodno izlaganje održat će izrađivač 3. Izmjena i dopuna PPUO-a – Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije.
 4. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog 3. Izmjena i dopuna PPUO-a dostavljaju se zaključno do zadnjeg dana javne rasprave na sljedeći način:
  a) Nadležna javnopravna tijela dostavljaju pisanim putem Nositelju izrade Jedinstvenom upravnom odjelu (mišljenja, suglasnosti, očitovanja i druge akte koji se prema posebnim propisima moraju pribaviti u postupku izrade i donošenja prostornog plana). Ako se do zaključenja roka ne dostavi, smatrat će se da je mišljenje dano.
  b) Sudionici u javnoj raspravi mogu postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili uputiti pisane primjedbe i prijedloge Nositelju izrade Jedinstvenom upravnom odjelu Općine.
 5. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitljivo napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi, tj. neće se obraditi.
 6. Za eventualna dodatna pitanja i podatke možete se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Breznica (tel. 042/616-370).

Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Breznica:

II – Kartografski prikazi:

Raspored odvoza otpada u 2020. godini

Proslijeđujemo obavijest koncesionara Eko Flor Plus d.o.o. o rasporedu odvoza komunalnog otpada u 2020. godini. Otpad se neće odvoziti u srijedu 8. siječnja, već u srijedu 15. siječnja i svaka dva tjedna nakon toga (29. siječnja, 12. veljače itd.).

Korisnici usluge mogu višak svog otpada ostaviti u vrećama pokraj svoje kante 15. siječnja i isti će biti pokupljen.

Kalendar odvoza otpada u 2020. godini