Izbori za članove vijeća mjesnih odbora – rezultati

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Breznica objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora Općine Breznica.

Objavljeno 17.05.2021. u 13:00.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora – kandidacijske liste

Na temelju članka 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 89/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 19. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Breznica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/21), Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora objavljuje pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora:

Pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova mjesnih odbora Općine Breznica objavljene su na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Breznica 30. travnja 2021. godine u 14:30 sati.

Sukladno članku 129. Zakona o lokalnim izborima i članku 35. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Breznica od trenutka objave na web stranici i oglasnoj ploči Općine Breznica teku rokovi za podnošenje prigovora.

Lokalni izbori 2021. – kandidacijske liste i kandidature

U skladu s člankom 26. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Breznica objavljuje pravovaljane kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova Općinskog vijeća Općine Breznica.

U skladu s člankom 26. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima Općinsko izborno povjerenstvo Općine Breznica objavljuje pravovaljane kandidature i zbirnu listu za izbor općinskog načelnika.

Pravovaljane kandidacijske liste i zbirna lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Breznica te pravovaljane kandidature i zbirna lista za izbor općinskog načelnika objavljene su na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Breznica 30. travnja 2021. godine u 12:00 sati.

Sukladno članku 129. Zakona o lokalnim izborima od trenutka objave na web stranici i oglasnoj ploči Općine Breznica teku rokovi za podnošenje prigovora.

Lokalni izbori 2021.

Vlada Republike Hrvatske na sjednici 14.04.2021. godine donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za Općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike.

Izbori će se održati u nedjelju, 16. svibnja 2021. godine.