Proglašene prirodne nepogode od poplave i klizišta

Župan Varaždinske županije donio je odluke o proglašenju prirodne nepogode od poplave i klizišta zemlje u razdoblju od 07. do 17. svibnja 2023. godine.

Građani mogu svoje štete prijaviti u prostorijama Općine Breznica u razdoblju od 26.05.2023. do 02.06.2023. godine, svaki radni dan od 8 do 14 sati.

Molimo građane da za prijavu šteta u poljoprivredi pripreme zadnji Zahtjev za potporu, odnosno posjedovni list za čestice koje nisu evidentirane u ARKOD-u. Za štete na građevinskim objektima, zemljištu i opremi molimo da pripreme fotografije oštećenja i (ako je moguće) procjenu troškova sanacije štete.