Prijevoz kamenog materijala i rad strojem – Odluka o odabiru

Općina Breznica objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Prijevoz kamenog materijala i rad strojem na nerazvrstanim cestama za potrebe Općine Breznica tijekom 2023. i 2024. godine.