Obavljanje poslova prijevoza pokojnika – Odluka o odabiru

Općina Breznica objavljuje Odluku o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave: Obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Breznica.