Izbori za članove vijeća mjesnih odbora – kandidacijske liste

Na temelju članka 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 89/19, 42/20, 144/20 i 37/21) i članka 19. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Breznica („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 20/21), Općinsko izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora objavljuje pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora:

Pravovaljane kandidacijske liste i zbirne liste za izbor članova mjesnih odbora Općine Breznica objavljene su na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Općine Breznica 30. travnja 2021. godine u 14:30 sati.

Sukladno članku 129. Zakona o lokalnim izborima i članku 35. Odluke o postupku izbora članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Breznica od trenutka objave na web stranici i oglasnoj ploči Općine Breznica teku rokovi za podnošenje prigovora.