Isplaćena sredstva za štete od mraza i tuče u 2020. godini

Na temelju članka 7. točke 2. i članka 35. stavka 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19), Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u 2020. godini.

Temeljem Odluke Općina Breznica isplatila je sredstva pomoći u vrijednosti od 91.685,18 kn stanovnicima Općine Breznica koji su prijavili štete od mraza i tuče u 2020. godini. Sredstva su isplaćena 31.12.2020. godine.