Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida

Općina Breznica u suradnji s tvrtkom DMD Naturalis d.o.o. iz Zagreba organizira dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida.  Dopunska izobrazba će se održati u petak, 14.02.2020. u društvenom domu u Bisagu s početkom u 17:00 sati.

Cijena dodatne izobrazbe je 150,00 kuna, što uključuje izobrazbu, polaganje ispita i izradu nove iskaznice. Korisnici mogu plaćanje izvršiti na samoj izobrazbi.

Dopunsku izobrazbu mogu pohađati polaznici koji imaju odslušanih 15 sati redovite nastave iz osnovne izobrazbe te položen ispit iz osnovne izobrazbe. Na izobrazbu je potrebno donijeti presliku svjedodžbe o prethodno završenom obrazovanju i presliku osobne iskaznice.

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (“Narodne novine” broj 14/14 i 115/18) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (“Narodne novine” broj 142/12) svi korisnici moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe kako bi mogli nastaviti koristiti pesticide.

Budući da je osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida u Općini Breznica provedena prije 5 godina, Općina Breznica organizira dopunsku izobrazbu za korisnike pesticida s područja Općine. Napominjemo da će korisnicima koji neće izvršiti dopunsku izobrazbu iskaznice koje sada koriste za kupovinu pesticida prestati vrijediti istekom 5 godina od pohađanja osnovne izobrazbe.

Za dodatne informacije možete se obratiti tvrtki DMD Naturalis d.o.o. na broj telefona 01/375-8225, mobitela 091/220-0011 ili e-mail info@dmdnaturalis.hr.