• home
  • kontakt

Izgradnja i osnivanje vrtića


Građevinska dozvola
Rješenje o uvjetima gradnje
Izmjena rješenja o uvjetima gradnje
Ugovor o financiranju Mjera 07
Dokumentacija o nabavi radova na izgradnji vrtića
Zapisnik o javnom otvaranja ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru ponude
Prijava nastavka gradnje
Ugovor o stručnom nadzoru
Rješenje o imenovanju glavnog nadzornog inženjera
Ugovor o izgradnji vrtića
Dodatak ugovoru o izgradnji vrtića 1
Dodatak ugovoru o izgradnji vrtića 2
Dodatak ugovoru o izgradnji vrtića 3
Uporabna dozvola

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
Odluka o osnivanju dječjeg vrtića
Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja


Projekt izgradnje dječjeg vrtića u Bisagu sufinanciran je od strane Europske unije kroz Natječaj za provedbu mjere 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", u sklopu provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.


85% projekta vrijednosti 3.472,504,88 kuna financira Europska unija kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, a 15% sredstava Republika Hrvatska.


EU
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj:
Europa ulaže u ruralna područja