Provedba projekta ZAŽELI – Za zajednicu II

Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof temeljem potpisanog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike provodi projekt „ZAŽELI – Za zajednicu II“ s ciljem zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama.

Projekt se provodi na području gradova Novi Marof i Varaždinske Toplice te općina Ljubešćica i Breznica, koji su uz Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Varaždin i Centar za socijalnu skrb Novi Marof partneri u projektu. Projekt se provodi u trajanju od 8 mjeseci, od čega je 6 mjeseci predviđeno za provedbu aktivnosti na terenu. Stoga se od samog početka provedbe krenulo s projektnim aktivnostima:

  • putem javnog natječaja izvršen je izbor i zapošljavanje 10 žena, radnica za potporu i podršku starijim i/ili nemoćnim osobama s kojima su potpisani ugovori o radu na određeno u trajanju od 6 mjeseci;
  • izvršena je identifikacija i odabir 60 krajnjih korisnika projekta, iako je to element projekta najviše podložan promjenama (bolničko liječenje, smrt);
  • izvršena je i ugovorena nabava mjesečnih paketa kućanskih i higijenskih potrepština;
  • već se 01. veljače 2023. započelo se s pružanjem pomoći i podrške krajnjim korisnicima projekta te je zaključno do 30. svibnja 2023. pruženo 3522 usluga.

Radnice/gerontodomaćice svoje korisnike obilaze pješice ili vozilom u slučaju većih udaljenosti i raspoloživosti privatnog vozila, a pružene usluge obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: posjet, razgovor, druženje (26%); šetnja ili pratnja korisnika (4%); nabava namirnica, lijekova (16%); pomoć u održavanju higijene stambenog prostora ili osobne higijene (22%); donošenje drva za ogrjev (13%); pripremu obroka (5%); pomoć u održavanju okućnice ( 3%); plaćanje računa (3%); pomoć u ostvarivanju prava (1%) i isporuku mjesečnih paketa kućanskih i higijenskih potrepština (240 paketa).

Dva nas mjeseca dijeli od završetka projekta te svi uključeni, a posebno krajnji korisnici projekta i njihove gerontodomaćice, s nestrpljenjem očekuju raspisivanje novog javnog poziva za nastavak ovog hvalevrijednog projekta. Potrebe na terenu su velike, krajnjih korisnika kojima je pomoć potrebna je znatno više od trenutnih kapaciteta projekta, mnoga naselja (posebno ruralni dijelovi područja provedbe projekta) ostali su nepokriveni uslugom, a razlozi za to su nedovoljan broj žena pripadnica ciljne skupine za rad na projektnim poslovima, ograničeno trajanje projekta s dužim prekidima (godina dana) između završetka jedne i početka druge faze projekta te nedostatni izvori financiranja na lokalnoj razini kojima bi se osigurala održivost projekta u smislu kontinuiteta provedbe.

Više informacija o projektu pronađite na www.gdck-novi-marof.hr ili se obratite GDCK Novi Marof na e-mail: crveni.kriz-novi.marof@vz.t-com.hr, telefonu broj 042 611 401 ili u uredu na adresi Kralja Tomislava 16 u Novom Marofu.

Uređenje apartmana odmarališta u Selcu

Općina Breznica objavljuje Poziv za dostavu ponuda za Projekt uređenja apartmana broj 9 odmarališta u Selcu.

Poziv objavljen: 25.04.2023.
Rok za dostavu ponuda: 03.05.2023.

Projekt izgradnje područnog vrtića u Breznici

Općina Breznica potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom znanosti i obrazovanja za projekt izgradnje područnog dječjeg vrtića u Breznici. Iz EU fondova kroz Nacionalni plan za oporavak i otpornost za projekt su osigurana bespovratna sredstva u iznosu 726.259,20 EUR ili 5.471.999,94 kuna, a ostatak investicije financirat će iz općinskog proračuna Općine Breznica. Projektni partner kod prijave projekta bila je Općina Breznički Hum.

Općina Breznica planira u roku od dvije godine u naselju Breznica izgraditi područni vrtić s kuhinjom, čime će se povećati vrtićki kapaciteti za djecu rane i predškolske dobi koja sada nemaju mjesta u vrtiću. U dva nova jaslička i dva vrtićka dnevna boravka moći će se upisati 64-ero djece s područja Općine Breznica i Općine Breznički Hum.

Izgradnjom novog vrtića stvaraju se uvjeti za ostanak mladih u Općini, koji će tu graditi svoj život, stvarati obitelji i doseljavati u našu Općinu, a otvorit će se i nova radna mjesta. Također, stvaraju se jednake mogućnosti za svu djecu i njihovo uključivanje u sustav odgoja i obrazovanja od najranije dobi te povećava obuhvat djece koja sudjeluju u programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, stvarajući djeci uvjete za bolji rast i razvoj u sigurnoj okolini.

Financira Europska unija - NextGenerationEU

Projekt biciklističke infrastrukture

Načelnik Općine Breznica Stjepan Krobot prošli je tjedan potpisao Ugovor o dodijelili bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova namijenjen projektiranju biciklističke infrastrukture. Riječ je o ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt biciklističke infrastrukture na području Općine Breznica koji se financira iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Ukupna vrijednost projekta iznosi 328.701,00 eura, a Općini Breznica odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 295.502,00 eura.

Projekt “Biciklistička infrastruktura na području Općine Breznica” uključuje projektiranje biciklističke infrastrukture u dužini od 31 km kojom će se stvoriti biciklistička povezanost Općine i susjednih naselja, a nakon projektiranja od 2023. do 2030. godine slijedi i izgradnja u skladu s mogućnostima financiranja uz pomoć bespovratnih potpora iz EU fondova. Planirana mreža biciklističke infrastrukture ovim projektom nastavlja se uz glavnu prometnicu na postojeću infrastrukturu te spaja sve točke Općine na kojima se odvija najveći promet. Trasa biciklističke infrastrukture na području Općine Breznica planira se izgraditi po fazama, a faze izgradnje biciklističke infrastrukture izvest će se prema definiranim dionicama trase. Biciklistička infrastruktura će biti podijeljena na 12 dionica koje će zajedno činiti povezanu cjelinu s već postojećom biciklističkom infrastrukturom te će doprinijeti zelenoj tranziciji smanjenjem zagađenja zraka, zdravijem životu stanovnika kao i povećanju broja biciklista, smanjenju broja motornih vozila, a samim time i povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu.

Projektiranjem i izgradnjom prometne infrastrukture odgovara se na planove i ciljeve Europskog zelenog plana koji predviđa razvoj održivog prometa koji korisnicima stavlja na raspolaganje cjenovno pristupačnije, dostupnije, zdravije i čišće alternative trenutačnim navikama u pogledu mobilnosti. Razvoj biciklističke infrastrukture na području Općina Breznica povećat će sigurnost prometa na cestama, podići turističku ponudu na višu razinu, ali i utjecati na povećanje kvalitete života mještana Breznice te stvoriti uvjete za razvoj turizma i ostanak mladih.

Financira Europska unija - NextGenerationEU