Obavijest Varaždinske županije – monitoring ispravnosti vode

Sukladno članku 26. st. 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (“Narodne novine” broj 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20), Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Varaždinske županije obavještava stanovnike na području Varaždinske županije koji se koriste vodom iz vodoopskrbnih sustava, a koji opskrbljuju manje od 50 stanovnika ili isporučuju manje od 10 m3/dan, da ti vodoopskrbni sustavi ne potpadaju pod plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Poziv na edukaciju o unapređenju peradarske proizvodnje

Varaždinska županija u suradnji s Agronomskim fakultetom i Hrvatskim veterinarskim institutom poziva sve zainteresirane u petak 14.02.2020. u 10:00 sati u prostorije Varaždinske županije, Franjevački trg 7 (Skupštinska dvorana) na predavanje / edukaciju o unapređenju peradarske proizvodnje.

S ciljem unapređenja peradarske proizvodnje i podizanja konkurentnosti OPG-ova koji se bave uzgojem peradi, Varaždinska županija pokrenula je projekt pod nazivom “Edukacijom, novim tehnologijama i organizacijom do konkurentne peradarske proizvodnje na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Varaždinskoj županiji” koji će tijekom 2020. godine provoditi stručnjaci Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog veterinarskog instituta.

Projekt će započeti održavanjem informativne radionice gdje će zainteresirani imati priliku informirati se o sadržaju projekta i načinu na koji se mogu uključiti u njegovu provedbu. Kako bi se stekao uvid u trenutno stanje peradarske proizvodnje na području Županije, pozivaju se zainteresirani uzgajivači peradi da ispune i anketni upitnik  koji mogu dostaviti na dan edukacije ili poslati elektroničkom poštom na tanja.banfic@vzz.hr.

Zbog ograničenog broja mjesta Varaždinska županija moli da svoj dolazak potvrdite na tel. 042 / 390 524.

Unapređenje peradarske proizvodnje – anketni upitnik (.doc)

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida

Općina Breznica u suradnji s tvrtkom DMD Naturalis d.o.o. iz Zagreba organizira dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida.  Dopunska izobrazba će se održati u petak, 14.02.2020. u društvenom domu u Bisagu s početkom u 17:00 sati.

Cijena dodatne izobrazbe je 150,00 kuna, što uključuje izobrazbu, polaganje ispita i izradu nove iskaznice. Korisnici mogu plaćanje izvršiti na samoj izobrazbi.

Dopunsku izobrazbu mogu pohađati polaznici koji imaju odslušanih 15 sati redovite nastave iz osnovne izobrazbe te položen ispit iz osnovne izobrazbe. Na izobrazbu je potrebno donijeti presliku svjedodžbe o prethodno završenom obrazovanju i presliku osobne iskaznice.

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (“Narodne novine” broj 14/14 i 115/18) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (“Narodne novine” broj 142/12) svi korisnici moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe kako bi mogli nastaviti koristiti pesticide.

Budući da je osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju i primjeni pesticida u Općini Breznica provedena prije 5 godina, Općina Breznica organizira dopunsku izobrazbu za korisnike pesticida s područja Općine. Napominjemo da će korisnicima koji neće izvršiti dopunsku izobrazbu iskaznice koje sada koriste za kupovinu pesticida prestati vrijediti istekom 5 godina od pohađanja osnovne izobrazbe.

Za dodatne informacije možete se obratiti tvrtki DMD Naturalis d.o.o. na broj telefona 01/375-8225, mobitela 091/220-0011 ili e-mail info@dmdnaturalis.hr.

 

Raspored odvoza otpada u 2020. godini

Proslijeđujemo obavijest koncesionara Eko Flor Plus d.o.o. o rasporedu odvoza komunalnog otpada u 2020. godini. Otpad se neće odvoziti u srijedu 8. siječnja, već u srijedu 15. siječnja i svaka dva tjedna nakon toga (29. siječnja, 12. veljače itd.).

Korisnici usluge mogu višak svog otpada ostaviti u vrećama pokraj svoje kante 15. siječnja i isti će biti pokupljen.

Kalendar odvoza otpada u 2020. godini

Anketa putovanja stanovnika Republike Hrvatske

U okviru projekta “Ažuriranje i dorada Nacionalnog prometnog modela (NPM) Republike Hrvatske”, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u suradnji s tvrtkom Ernst & Young Savjetovanje d.o.o. provodi kratku anketu o prometnim navikama građana Republike Hrvatske. Svrha provođenja ankete je prikupljanje prometnih podataka o putovanjima građana RH koji će se iskoristiti za ažuriranje postojećeg NPM-a. Ažurirani prometni model koristit će se kao alat za izradu raznih prometnih projekata, studija i raznih simulacija i kao takav koristit će širem hrvatskom društvu i gospodarstvu.

Anketa se sastoji od seta kratkih pitanja kojima se nastoje prikupiti podaci o načinu putovanja stanovnika Republike Hrvatske. Vaše je sudjelovanje bitno te Vas molimo da izdvojite pet minuta vremena i iskreno odgovorite na postavljena pitanja. Svojim odgovorima imate priliku doprinijeti postupku prikupljanja prometnih podataka i izravno biti uključeni u sami projekt, time i razvoj prometnog sektora u Republici Hrvatskoj.

Anketi možete pristupiti putem veze: bit.ly/SurveyNTM